Beta- Baythroid 025 SC

Insektsmedel

Den breda och trygga produkten mot flertalet insekter i flera olika grödor

En pyretroid med brett användningsområde och snabb know- down effekt och med långtidsverkan tack vare att den verkar både som ett maggift och ett kontakverkande gift.

Beta- Baythroid 25 SC är ett effektivt insektsmedel med ett långt och bra ryckte. Med ett mycket brett användningsområde och kombinationen av snabbverkande och repilerande effekt har Beta- Baythroid länge varit ett säkert kort vid kontroll av insektsangrepp. Beta- baythroid kan blandas med flera olika svampmedel, ogräsmedel. Inga restriktioner vid omsådd eller efterföljande gröda.

Produktinformation
Användningsområde Insektsmedel som får användas mot insektsangrepp i odlingar av potatis, raps, rybs, sockerbetor, foderbetor, vete, råg, rågvete, fodermajs, gräs- och klöverfrö till utsäde, ärter, vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, salladskål, äpple, päron och prydnadsväxter.
Aktiv substans Beta-cyflutrin 25 g/L (2,4 vikt-%)  
Typ av formulering SC – Suspentions koncentrat
HRAC grupp Grupp 3A
Verkningssätt Syntetiska pyretroider, natriumkanal regulator
Verksamt mot Sugande och bitande insekter som exempelvis; fjärilslarver, skalbaggar, gallmyggor, stekellarver, trips, stritar, bladlöss, bladloppor, jordloppor, kackerlackor m fl.
Dos Maxdos 0,5 L/ha, se etiketten för respektive gröda och skadegörare.
Förpackningsstorlek 5 L
4 x 5 L transport förpackning

Under 2018 förvärvade Nufarm ett flertal produkter från andra tillverkare. 
Som kort information kring utseende på våra produkters etiketter och varuinformationsblad (MSDS) vill vi här informera om detta för att undvika missförstånd.
Under en övergångsperiod kommer ett flertal av Nufarms produkter att ha ett annat företags logotyp och layout.