Zeagran 340 SE

Herbicyd

Połączenie dwóch substancji aktywnych w formie zawiesino-emulsji, przeznaczone do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Stosowanie nalistne, bezpieczne do fazy 6 liści.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Kontaktowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej: bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 90 g/l (8,17%), terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 250 g/l (22,71%)
Formulacja: Zawiesionoemulsja do rozcieńczania z wodą

 

Skontaktuj się z przedstawicielem