Tazer 250 SC

Fungicyd

Środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny o działaniu wgłębnym i układowym, przeznaczony do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Wgłębne i układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22%)
Formulacja: koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

 

Powrót do strony głównej