Sulcogan 300 SC

Herbicyd

Jedna substancja, dwie drogi działania - dzięki wchłanianiu poprzez liście następuje szybkie działanie zawartego w preparacie sulkotrionu. Pobieranie przez korzenie sprzyja utrzymaniu efektu chwastobójczego.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
– Sulkotrion (związek z grupy triketonów) – 300 g/l (27,9%)

Formulacja: Koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą