Stabilan 750 SL

Regulator wzrostu

Zapobiega wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku ozimego. Hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu.

Kategoria produktu: Regulator wzrostu
Sposób działania: Układowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) – 750 g/l (65,56%)

Formulacja: Koncentrat rozpuszczalny w wodzie

Powrót do strony głównej