Sokół 460 EC

Fungicyd

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Układowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 
– spiroksamina (substancja z grupy ketoamin) – 250 g/l (25,25 %)
– tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 167 g/l (16,87 %)
– triadimenol (substancja z grupy triazoli) – 43 g/l (4,34 %)
Formulacja: Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej