Snajper 600 SC

Herbicyd

Snajper 600 SC – koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej: chlorotoluron (substancja z grupy pochodnych mocznika) – 500g/l (42,71 %), diflufenikan (substancja z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 100g/l (8,54 %)
Formulacja: koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

 

Powrót do strony głównej