Rapex 500 SC

Herbicyd

Środek chwastobójczy w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: Metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l (44,2%)
Formulacja: w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie