Prolectus 50 WG

Fungicyd

Fungicyd przeznaczony do zwalczania szarej pleśni w uprawie truskawki i brunatnej zgnilizny w uprawach roslin pestkowych. Fenpyrazamina działa powierzchniowo i translaminarnym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Wgłębne i powierzchniowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: Fenpyrazamina (związek z grupy pyrazoli) – 50% (500 g/kg)
Formulacja: Koncentrat w formie granul do sporzadzania zawiesiny wodnej