Pike 20 WG

Herbicyd

Przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Środek jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez liście i korzenie, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Należy do grupy inhibitorów ALS, hamujących biosyntezę niezbędnych roślinom aminokwasów. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu pędów i korzeni, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pike 20 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, gdyż zboża rozkładają środek na związki nieaktywne. Efekt działania środka w postaci żółknięcia roślin wrażliwych widoczny jest po 14 dniach od wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2−6 liści.
Długotrwała susza może ograniczyć skuteczność środka.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Formulacja: w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 200 g/kg (20%)

Powrót do strony głównej