Nuance 75 WG

Herbicyd

Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

Formulacja: w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej

Powrót do strony głównej