Nagano 200 OD

Herbicyd

Środek chwastobójczy o działaniu układowym i kontaktowym, stosowany nalistnie, występujący w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe i kontaktowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,71 %)
  • bromoksynil (związek z grupy hydroksybenzonitryli) – 100 g/l (9,71 %)

Formulacja: Zawiesina wodna do rozcieńczania wodą

Powrót do strony głównej