Lentipur Flo 500 SC

Herbicyd

Preparat przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym.

Preparat chwastobójczy przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie. Wyjątkowo elastyczny termin zastosowania: po siewie na jesieni, w czasie spoczynku wegetacyjnego (bezśnieżnej zimy), na przedwiośniu oraz wiosną po ruszeniu wegetacji. Zwalcza także biotypy miotły zbożowej odporne na herbicydy z grupy sulfonomoczników (np. chlorosulfuron).

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) – 500 g/l (35,71%)

Formulacja: Koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

 

Powrót do strony głównej