Leimay 200 SC

Fungicyd

Fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym i translaminarnym, przeznaczony do stosowania zapobiegawczego.

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Kontaktowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 

  • Amisulbrom (związek z grupy sulfonoamidów) – 200 g/litr (18 %)

Formulacja: koncentrat do sporządzania zawiesiny