Klinik Up 360 SL

Herbicyd

Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych rolniczo. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Środek o działaniu systemicznym, pobierany przez zielone części roślin.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samoboeżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej:

  • glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (30,77 %)

Powrót do strony głównej