Ikanos 040 OD

Herbicyd

Herbicyd do powschodowego zwalczania nabradziej uciążliwych chawstów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Dzięki specjalnej formulacji doskonale pokrywa powierzchnię chwastów oraz charakteryzuje się szybkim wchłanianiem.

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Systemiczne
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • Nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,36%)

Formulacja: zawiesina olejowa do rozcieńczania wodą

Powrót do strony głównej