Ephon Top

Regulator wzrostu

Przeznaczony do stosowania jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu

Kategoria produktu: Regulator wzrostu
Sposób działania: Układowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • etefon – (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego)  – 480 g/l (40 %)

Formulacja: Koncentrat rozpuszczalny w wodzie

Powrót do strony głównej