Emblem 20 WP

Herbicyd

Zwalcza chwasty jedno- i dwulisciennych w uprawie kukurydzy i roślinach cebulowych uprawianych z siewu. Środek jest przeznaczony do stosowania nalistnego

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Kontaktowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej: bromoksynil (substancja z grupy hydroksybenzonitryli) – 200 g/kg (20 %)
Formulacja: Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej, pakowany w torbę wodorozpuszczalną