Dicopur 600 SL

Herbicyd

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy jarej i ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym oraz kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Kategoria produktu: Herbicyd
Zawartość substancji biologicznie czynnej: 

  • 2,4-D (substancja z grupy fenoksykwasów) – 600 g/l (50,17 %)

 

Powrót do strony głównej