Cuproxat 345 SC

Fungicyd

Preparat jest koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, chmielu oraz roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Środek Cuproxat 345 SC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Kategoria produktu: Fungicyd
Sposób działania: Układowy
Zawartość substancji biologicznie czynnej: miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego) – 190 g/l
Formulacja: Koncentrat do sporządzania zawiesiny