Comodo 480 EC

Herbicyd

Comodo 480 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodując hamowanie syntezy karotenoidów. Do stosowania w kukurydzy.

Środek chwastobójczy w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Comodo 480 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, wnikającym do rośliny przez korzenie, powodując hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy F3. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Formulacja: w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji biologicznie czynnej:

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (47,3%)

 

Powrót do strony głównej