Champion 50 WG

Fungicyd

Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczo w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

Kategoria produktu: Fungicyd
Zawartość substancji biologicznie czynnej:
– miedź (w postaci wodorotlenku miedziowego) – 50 %

Formulacja: Granule do sporządzania zawiesiny wodnej