Agritox 500 SL

Herbicyd

Selektywny herbicyd o działaniu układowym przeznaczony do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych

Kategoria produktu: Herbicyd
Sposób działania: Układowe
Zawartość substancji biologicznie czynnej:

  • MCPA – związek z grupy fenoksykwasów – 500 g w litrze środka (42,73%)

Formulacja: Koncentrat do sporządzania roztworu wodnego